On April 16, a joint event with WID Ukraine and WIDS Canada, “Mission Possible: Strategies for the Career Development  of Women in the Military” was held in Kyiv and online for global participants.

During the event, speakers from four fields – public administration, education, military service and volunteering in Ukraine and Canada shared their experiences, outlined obstacles to female leadership and discussed ways to overcome barriers. Speakers of the event were Colonel Sarah Heer – Armed Forces of Canada, soldier Tetyana Bondarenko – Armed Forces of Ukraine, Maria Berlinska – veteran and volunteer, leader of the “Invisible Battalion” project, Doctor of Science Lyudmila Krymets – National University of Defense of Ukraine, Colonel Olesya Klymenko – State Border Service of Ukraine, and Oksana Grigoryeva – Advisor to the Commander of the Ground Forces of the Ukrainian Armed Forces. The event was moderated by a dedicated ambassador of equal rights and opportunities for , Major General (retired) Bill Seymour.

Some key takeaways and recommendation on the development of women’s leadership in defense included:

The field of military education:

 • Equality of education for girls and boys starting from secondary schools (military training) promotion of open access and active encouragement of women to participate at all levels of military education, in particular to the strategic level;
 • training courses on gender equality at all levels of military education;
 • incorporation of gender equality into all educational curriculum
 • working with men: command and personnel must understand the concept of gender equality and recognize women are a valuable combat unit;
 • removal of age restrictions on education.

The field of military service:

 • development and implementation of procedures for identifying discrimination against women in military service
 • identifying obstacles for career development of women and a system to reprimand those responsible for creating obstacles increasing the number of women in the Armed Forces;
 • Merit-based career growth free of bias and prejudice
 • adequate infrastructural conditions, equal access to resources and provisions that meet the needs of women;
 • Accessibility for women to join open combat positions

State administration:

 • equal access and participation of women at the decision-making level related to the military sphere;
 • inclusion of gender equality issues in all strategic-level military documents;
 • Creation of full and part-time gender equality advisors within the military
 • transparency for career development in the civil service;
 • Support and policy to integrate work and family responsibilities

Relevant for all areas:

 • creating organizations that empower women in the military, mutual support and mentoring;
 • joint events, and conferences focused on knowledge sharing
 • support and mentoring of women interested in career growth
 • Creation of an appeals mechanism for reports of sexual harassment and discrimination, including effective hotlines and reporting policy
 • events and programs to motivate and empower women to advance their career, training on leadership qualities focused on building self-confidence, and achieving goals
 • highlighting the contribution of women to the approach of victory in the war against Russia.

Another recommendation of participants at the event was  the proposal of a study to analyze whether additional requirements are placed on women when obtaining certain positions within the military and if, comparatively, women dedicate  more time on career growth than to men.

Women in Defense is consolidating efforts to provide leadership, professional development and training for women in the defense and security sector, by creating a network for sharing experiences, developing mentorship, advocating and promoting gender equality . Technical support for “Women in Defense” is provided by the PROTECT2 project.

=========

16 квітня в Києві, та онлайн пройшов наш спільний з WIDS CANADA захід «Місія можлива: стратегії кар’єрного розвитку жінок у військовій сфері».

Протягом заходу спікерки з чотирьох різних сфер – державного управління, освіти, військової служби та волонтерства в Україні та Канаді поділились своїм досвідом, окреслили перешкоди жіночому лідерству та запропонували шляхи їх подолання. Спікерками заходу виступили Полковниця Сара Хір – Збройні сили Канади, солдатка Тетяна Бондаренко – Збройні Сили України, Марія Берлінська – ветеранка і волонтерка, лідерка проекту “Невидимий батальйон”, докторка наук Людмила Кримець – Національний університет оборони України, Полковник Олеся Клименко – Державна прикордонна служба України, і Оксана Григор’єва – Радниця Командувача Сухопутних військ ЗСУ. Модерування заходу було доручено відданому амбасадору ідеї рівних прав та можливостей жінок в армії, Генерал-майору (у відставці) Білу Сеймуру.

За результатами заходу було сформовано поради щодо розвитку жіночого лідерства по кожному напрямку, які багато в чому перетинаються. Пропонуємо ознайомитись!

Сфера військової освіти, що варто забезпечити:

 • навчання дівчат на рівні з хлопцями починаючи із загальноосвітніх шкіл (військова підготовка);
 • відкритий доступ і заохочення жінок до всіх рівнів військової освіти, зокрема до стратегічного рівня;
 • навчальні курси з гендерної рівності на всіх рівнях військової освіти;
 • елементи тематики гендерної рівності в усіх навчальних програмах;
 • робота з чоловіками: командний і особовий склад має розуміти концепцію рівності жінок і чоловіків і що жінки – це цінна бойова одиниця;
 • зняття вікових обмежень на навчання

Сфера військової служби, що варто забезпечити:

 • розробку і впровадження процедур виявлення дискримінації, перешкод кар’єрному розвитку і навчанню жінок та системи покарань за такі перешкоджання;
 • збільшення кількості жінок в ЗСУ;
 • справедливий відбір при кар’єрному зростанні, робота з упередженнями;
 • відповідні інфраструктурні умови, рівний доступ до ресурсів та забезпечення, яке відповідає потребам жінок;
 • відкриті бойові посади (фактично, а не лише теоретично).

Державне управління, що варто забезпечити:

 • рівний доступ і участь жінок при прийнятті рішень, пов’язаних із військовою сферою;
 • включення питань гендерної рівності у всі військові документи стратегічного рівня;
 • підтримка і розвиток системи штатних і позаштатних посад з питань гендерної рівності (радників і радниць);
 • прозорі умови для кар’єрного розвитку на державній службі;
 • заходи з можливості поєднання сімейний та робочих обов’язків.

Актуально для всіх сфер:

 • об’єднання у організації, взаємна підтримка і менторство;
 • спільні заходи, конференції де є можливість ділитися знаннями і досвідом;
 • супроводження і менторство жінок, які бажають рости;
 • наявність і дієвість механізму звернень щодо сексуальних домагань та дискримінації, дієві гарячі лінії;
 • заходи і програми для мотивації жінок будувати кар’єру, тренінги з лідерських якостей, щоб розбудовувати віру в себе, додавати сили у досягненні поставленої мети;
 • висвітлення внеску жінок у наближення перемоги.

Однією з цікавих ідей заходу стала пропозиція провести аналітичне дослідження, щоб проаналізувати, чи виставляються на практиці до жінок додаткові вимоги при отриманні певних посад, чи не витрачають жінки більше часу на кар’єрне зростання у порівнянні з чоловіками.

«Жінки в обороні» – це інструмент консолідації зусиль для забезпечення лідерства, професійного розвитку та навчання жінок, створення мережі для обміну досвідом, розвитку наставництва, адвокації та просування рівних прав і можливостей для жінок і чоловіків у секторі оборони та безпеки. Технічну підтримку «Жінки в обороні» здійснює проект PROTECT2.